Tag: 1 muharam

Sejarah Singkat Mengapa Islam Tetapkan Tahun Hijrah sebagai Penanggalan Resmi
Opini

Sejarah Singkat Mengapa Islam Tetapkan Tahun Hijrah sebagai Penanggalan Resmi

Arab zaman dahulu belum mempunyai hitungan tahun tersendiri untuk menetapkan tahun...