Tag: Kadishub Provinsi Jawa Barat

Koswara Kadishub Jabar Diperiksa KPK Terkait Kasus Suap Rahmat Effendi
Nasional

Koswara Kadishub Jabar Diperiksa KPK Terkait Kasus Suap Rahmat Effendi

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Jawa Barat A. Koswara bakal diperiksa...