Tag: Jabar ProvinsiDigital

Jadi Provinsi Digital, Pemprov Jabar Bentuk TP2DD di 27 Daerah
Gedung Sate

Jadi Provinsi Digital, Pemprov Jabar Bentuk TP2DD di 27 Daerah

PEMPROV Jabar terus memperkuat kolaborasi dan sinergi menuju Jabar Provinsi Digital....